Hiện nay, trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhãn hiệu hàng hoá là một phần không thể thiếu đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn; khi đơn vị xây dựng được một nhãn hiệu uy tín, đi sâu vào tâm trí khách hàng thì cơ sở công nghiệp nông thôn đó sẽ có vị thế vữn