Công ty giấy Phong Châu với dự án sản xuất sạch hơn

Nhờ ứng dụng nhiều biện pháp, Công ty giấy Phong Châu đã nâng cao được hiệu quả sản xuất, hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên liệu, giảm phát thải, ô nhiễm, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

Công ty cổ phần giấy Phong Châu là đơn vị chuyên sản xuất giấy Krap sóng từ các loại giấy phế thải (tái chế) không sử dụng hóa chất. Những năm gần đây Công ty đối mặt với nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt; giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng; giá bán sản phẩm hạ nhưng thị trường tiêu thụ lại bị thu hẹp…

Trước bối cảnh đó, Công ty đã áp dụng các biện pháp tích cực như: sắp xếp, hợp lý hóa các công đoạn sản xuất; đầu tư chiều sâu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hành tiết kiệm, tìm kiếm thị trường mới… Đặc biệt là áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) để nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên liệu; giảm phát thải, ô nhiễm; bảo vệ môi trường, sức khỏe con người; đảm bảo phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhờ ứng dụng nhiều biện pháp tích cực trong sản xuất, Công ty giấy Phong Châu đã tiết kiệm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh

Dự án sản xuất sạch hơn mà Công ty áp dụng gồm bốn giải pháp chính là: Thay thế lò hơi đốt than bằng lò hơi đốt Biomass; hoàn thiện mái che nguyên liệu lò hơi; xây dựng nhà chứa nguyên liệu xeo; xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Nhờ đó đã cải thiện tốt môi trường và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mỗi năm hàng tỉ đồng.

Áp dụng SXSH, đáng chú ý nhất là đầu tư cải tạo lò hơi. Trước đây lò hơi của Công ty được đốt bằng than cám với công nghệ cũ lạc hậu, tiêu hao nhiên liệu lớn, khí thải (gồm CO2, SO2, bụi than…) gây ô nhiễm môi trường nặng nề. SXSH đã cải tiến lò đốt từ dùng than cám chuyển sang đốt bằng nhiên liệu vỏ cây, mẩu gỗ… (sản phẩm phế liệu sẵn có trong ngành sản xuất giấy). Cùng với đó, đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải theo phương pháp sục nước: toàn bộ khí thải từ buồng đốt được đi qua hệ thống ống zích zắc thu hồi nhiệt, tại đây một phần bụi được giữ lại và lấy ra qua cửa thu hồi bụi (số 1).

Sau đó khí thải được sục qua bể nước (hướng từ dưới lên), một phần bụi tiếp tục được lắng đọng dưới đáy bể nước và định kỳ lấy ra qua cửa thu hồi bụi (số 2). Khí thải sau khi lên khỏi mặt bể sục tiếp tục đi hệ thống phun mưa (ngay phía trên bể), phần còn lại của bụi được thu hồi vào đáy bể. Khí thải sau khi ra khỏi hệ thống xử lý đã đạt tiêu chuẩn cho phép xả vào môi trường theo quy định. Tro bụi thu hồi qua cửa số 1, số 2 là tro hữu cơ dùng làm phân bón cho cây trồng.

Có thể thấy SXSH mà Công ty giấy Phong Châu đã áp dụng không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giúp cải thiện môi trường, nâng cao uy tín, hiệu quả và hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp có thể làm mô hình nhân rộng trong ngành giấy.

Theo congluan.vn

Tin liên quan