Hội thảo rà soát và đánh giá quy trình kiểm toán năng lượng

Ngày 22/11/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức hợp tác Đức GIZ tổ chức hội thảo lấy ý kiến rà soát, đánh giá các quy trình kiểm toán năng lượng cũng như các văn bản pháp luật liên quan và khảo sát năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng. Thông qua hội thảo sẽ tiếp nhận được nhiều những ý kiến đóng góp quan trọng góp phần sửa đổi và bổi sung các văn bản pháp luật về Hiệu quả năng lượng; đồng thời giúp cải thiện các quy trình kiểm toán năng lượng bằng cách thực hiện một stock-taking và đánh giá kết quả các báo cáo kiểm toán đã thực hiện

Tham dự hội thảo có ông Trịnh Quốc Vũ - Vụ trưởng Vụ KHCN & Tiết kiệm năng lượng; ông Markus Bissel, Trưởng hợp phần tiết kiệm năng lượng Dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (4E) của Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam; đại diện các Sở Công thương, Sở Xây dựng, các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, các Trung tâm khuyến công, các tổ chức quốc tế và các đơn vị tư vấn quốc tế, tư vấn trong nước và tư vấn độc lập.

Ông Trịnh Quốc Vũ - Vụ trưởng Vụ KHCN&TKNL phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trịnh Quốc Vũ - Vụ trưởng Vụ KHCN & Tiết kiệm năng lượng cho biết: “Chính phủ Việt Nam đang dành sự ưu tiên thích đáng cho việc giải quyết vấn đề năng lượng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng  đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Năm 2010, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sau 5 năm thực thi, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Luật SDNL TKHQ, Bộ Công Thương  tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 21, rà soát qui trình kiểm toán năng lượng và đề xuất khuyến nghị với Chính phủ Việt để sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung ”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, đại biểu đã được nghe chuyên gia tư vấn trong nước trình bày các kết quả rà soát các quy trình kiểm toán năng lượng tại Việt Nam, đồng thời nghe chuyên gia tư vấn quốc tế trình bày về kết quả đánh giá các báo cáo kiểm toán đã thực hiện cũng như kết quả khảo sát năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng (ESP) tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, đại biểu còn được nghe phần trình bày của chuyên gia tư vấn trong nước trình bày về kết quả rà soát các văn bản pháp luật về hiệu quả năng lượng và xác định sơ bộ các sửa đổi. 

Quang cành hội thảo.

Các nội dung khác của hội thảo bao gồm thực hiện khảo sát năng lực các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng địa phương (ESPs) hiện có; đại biểu hỏi đơn vị tư vấn một số vấn đề vướng mắc; thảo luận nhóm về cách tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán và xây dựng thị trường cho dịch vụ kiểm toán năng lượng. Quá trình thảo luận cũng chỉ ra các rào cản đầu tư vào các biện pháp tăng cường hiệu quả năng lượng và tìm cách để vượt qua nó.

ECC Bắc Giang

Tin liên quan