Kiểm toán năng lượng là gì?

Kiểm toán năng lượng là một trong những nhiệm vụ đầu tiên để hoàn thành chương trình kiểm soát năng lượng hiệu quả. Có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán năng lượng và ngay trong chính sách Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm Và Hiệu Quả đã và đang được nhà nước quan tâm trọng điểm hiện nay bao gồm có Kiểm toán năng lượng:

“Kiểm toán năng lượng là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng”

                                                   (Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả)

Kiểm toán Năng lượng là một kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng năng lượng cho bảo tồn năng lượng trong một tòa nhà, một quá trình, hoặc hệ thống để giảm số lượng đầu vào năng lượng vào hệ thống mà không ảnh hưởng xấu đến đầu ra”

                                            (Theo Mạng bách khoa toàn thư mở _ Wikipedia)

“Kiểm toán Năng lượng là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của một hệ thống năng lượng để có thể xác định các phần tử sử dụng năng lượng lãng phí, nhận diện được các cơ hội tiết kiệm và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng

                        (Tài liệu đào tạo chuyên ngành tại Việt Nam và trên thế giới)

Về mặt bản chất: Kiểm toán năng lượng sẽ tập trung vào xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và đánh giá tiềm năng cải thiện hiệu quả năng lượng.

 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang cung cấp các dịch vụ:

– Kiểm toán năng lượng

– Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

Địa chỉ, thông tin liên lạc:

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

         ĐT: 0240.3852979

          DĐ: 0912127854 (Mr. Dũng);  0984243088 (Mr. Tùng).

         Fax: 0240.3824098

          Email: ttkc-tvptcn_sct@bacgiang.gov.vn

         Website: eccbacgiang.gov.vn

Tin liên quan