Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 20 doanh nghiệp công nghiệp nông thôn

Trong năm 2015, Trung tâm Khuyến công và Tư vtriển côngTrong năm 2015, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang được giao triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày ngày 22/9/2006 của Chính phủ gồm: Huyện Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động và Yên Thế. 

Được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia của Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương và sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện nêu trên trong quá trình triển khai, thực hiện đề án; đến tháng 12/2015, Trung tâm đã hoàn thành được các nội dung tư vấn, hỗ trợ thành lập mới cho 20 doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp thành lập mới được hỗ trợ chi phí tư vấn thành lập, tư vấn về cơ chế chính sách, tư vấn hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường; hỗ trợ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, chi phí khắc dấu, chi phí bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia…

Hoạt động khuyến công hỗ trợ thành lập mới các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành chức năng về phát triển số lượng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh./.

TRẦN ĐỨC - TTKC

Tin liên quan