Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu

Chương trình tổng thể của Chính Phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ q

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương

Về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

V/v ban hành kế hoạch hành động của Ngành Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn

Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017