Hình ảnh thực tế tại một số cơ sở CNNT được hỗ trợ kinh phí khuyến công trên đại bàn tỉnh
Tham vấn đề xuất sửa đổi định mức tiêu hao năng lượng cho ngành nhựa
Bắc Giang điểm đến hấp dẫn
Doanh nghiệp Bắc Giang tiết kiệm năng lượng để phát triển bền vững
VẢI THIỀU BẮC GIANG VIỆT NAM – MÓN QUÀ TỪ THIÊN NHIÊN
Ốc đảo vải thiều Lục Ngạn
Vải thiều Bắc Giang - Phiên bản tiếng Trung
Chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều
Giới thiệu Bắc Giang
Một số hoạt động về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2015_2